Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về xét nghiệm, cách ly khi đi lại giữa TP HCM và các tỉnh lân cận.

Bộ Y tế đã có Công văn 8318/BYT-DP (Công văn 8318) hướng dẫn giám sát, xét nghiệm, cách ly theo dõi đối với những trường hợp người dân di chuyển giữa các tỉnh, thành.

Công văn 8318 ban hành ngày 3.10, được Bộ Y tế gửi UBND TP.HCM, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và UNBD các tỉnh, thành phố hướng dẫn cụ thể về xét nghiệm, cách ly phòng chống dịch Covi’d-19 với người di chuyển giữa các vùng nguy cơ.

Theo hướng dẫn, trường hợp người đi từ khu vực nguy cơ rất cao, khu vực nguy cơ cao đến vùng nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn:

Với người đã tiêm đủ liều ᴠᴀ̆́ᴄ хɪп phòng Covi’d-19 (có chứng nhận tiêm chủng đủ liều), hoặc đã khỏi bệnh Covi’d-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh Covi’d-19), hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến, về địa phương: trước khi di chuyển cần thực hiện xét nghiệm (xét nghiệm ᴠᴀ̣̂т ᴄһᴀ̂́т Ԁɪ тгᴜʏᴇ̂̀п ARN hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên) mẫu đơn trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu.

Khi về đến địa phương, thực hiện tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày. Quá trình cách ly cần xét nghiệm 2 lần (vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7).

Với người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều ᴠᴀ̆́ᴄ хɪп phòng Covi’d-19: trước khi di chuyển thực hiện xét nghiệm trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu.

Sở Y tế nơi tiếp nhận dựa trên đánh giá dịch tễ và tình hình dịch trên địa bàn xem xét việc cho người dân từ nơi khác về tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú; hướng dẫn người dân làm xét nghiệm nhanh định kỳ 2 – 3 ngày/lần, hoặc tổ chức xét nghiệm mẫu đơn hoặc mẫu gộp 5 – 7 ngày/lần cho người dẫn đến khi đủ 14 ngày.

Advertisement

Người đi từ khu vực nguy cơ đến khu vực nguy cơ tương đương hoặc khu vực bình thường mới:

Với người đã tiêm đủ liều ᴠᴀ̆́ᴄ хɪп phòng Covi’d-19 hoặc đã khỏi bệnh Covi’d-19 tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 14 ngày kể từ ngày đến, về địa phương, hạn chế tiếp xúc. Quá trình cách ly thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng ѕᴏ̂́т, һᴏ, ᴆɑᴜ һᴏ̣пɡ, ᴋһᴏ́ тһᴏ̛̉, giảm hoặc ᴍᴀ̂́т ᴠɪ̣ ɡɪᴀ́ᴄ һᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋһᴜ̛́ᴜ ɡɪᴀ́ᴄ.

Với người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều ᴠᴀ̆́ᴄ хɪп phòng Covi’d-19: thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày đến, về địa phương và tiếp tục hạn chế tiếp xúc, tự theo dõi sức khoẻ trong vòng 14 ngày tiếp theo.

Thực hiện xét nghiệm 2 lần (vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7) trong thời gian cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú.

Advertisement

Cần thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn trong trường hơn xuất hiện các triệu chứng ѕᴏ̂́т, һᴏ, ᴆɑᴜ һᴏ̣пɡ, ᴋһᴏ́ тһᴏ̛̉, giảm hoặc ᴍᴀ̂́т ᴠɪ̣ ɡɪᴀ́ᴄ һᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋһᴜ̛́ᴜ ɡɪᴀ́ᴄ.

Người đi từ khu vực nguy cơ thấp đến khu vực nguy cơ cao hơn: sở y tế trên địa bàn tiếp nhận người đến dựa trên đánh giá dịch tễ và tình hình dịch trên địa bàn để hướng dẫn theo dõi, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm trong trường hợp cần thiết.

Bộ Y tế yêu cầu tất các trường hợp khi di chuyển, cách ly cần tuân thủ đầy đủ khuyến cáo 5K. Thực hiện các biên pháp phòng dịch cần áp dụng tại nơi đến.

Đồng thời, đề nghị UBND các tỉnh, thành phối hợp, đưa đón người dân có tổ chức, chu đáo, an toàn, đảm bảo các nguyên tắc về phòng chống dịch Covi’d-19

Nguồn: Báo Thanh Niên

Advertisement

error: Content is protected !!