Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022

Bộ GD&ĐT quyết học sinh cả nước bắt đầu tựu trường năm học mới 2021 – 2022 vào ngày 1/9, riêng học sinh lớp 1 có thể tựu trường sớm hơn 1 tuần (từ ngày 23/8).

Ngày 4/8, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT ký quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với cấp mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, Bộ quy định, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9. Riêng khối lớp 1 có thể tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8. Tổ chức khai giảng vào ngày 5/9.

Thời gian kết thúc học kỳ I trước ngày 16/1/2022, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2022. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học trước ngày 31/7/2022.

Quyết định cũng quy định nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các địa phương phải bảo đảm số tuần thực học.

Đối với giáo dục mầm non, phổ thông đạt 35 tuần thực học (học kỳ I 18 tuần, học kỳ II 17 tuần); đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT) 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có 16 tuần). Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

Kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học.

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết định kế hoạch thời gian năm học đối với mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên cho phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Thời gian nghỉ học, thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với khung kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn quốc, để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong trường hợp đặc biệt.

Advertisement
Advertisement

Bộ đề nghị địa phương báo cáo tình hình chuẩn bị năm học và tổ chức khai giảng năm học 2021 – 2022 trước ngày 10/9; sơ kết học kỳ I trước ngày 31/1/2022.

Nguồn: VTCNEWS

Advertisement

error: Content is protected !!