Nhiều chủ tịch tỉnh, thành không tiếp dân ngày nào trong suốt 18 tháng

Báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam chỉ rõ, Chủ tịch UBND 4 tỉnh, thành: Bình Dương, Đắk Nông, Thừa Thiên – Huế, TP.HCM không tiếp dân ngày nào trong suốt 18 tháng, từ 1.1.2020 đến 30.6.2021.

Chiều 11.10, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý Báo cáo giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của chủ tịch UBND các cấp.

Báo cáo một số kết quả giám sát của Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam do ông Phan Văn Vượng, Phó trưởng Ban Dân chủ – pháp luật, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, trình bày cho biết, số lượng ngày tiếp công dân của chủ tịch UBND cấp tỉnh tính bình quân trên địa bàn toàn quốc không đạt 50% theo quy định tại luật Tiếp công dân.

Ông Phan Văn Vượng, Phó trưởng Ban Dân chủ – pháp luật, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam

Trong kỳ giám sát 18 tháng, nhiều chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ tiếp dân 1, 2 ngày, thậm chí có người không tiếp dân ngày nào.

Cụ thể, số ngày tiếp công dân của chủ tịch UBND cấp tỉnh trên địa bàn toàn quốc là 471 ngày, trung bình là 8 ngày, đạt 42% yêu cầu theo quy định (theo quy định 18 ngày/18 tháng).

Trong đó, Chủ tịch UBND các tỉnh Đồng Tháp và Ninh Thuận tiếp dân đạt 0,03%; 13 chủ tịch tỉnh tiếp dân đạt từ 50% quy định trở lên, chiếm 20,6%; 45 chủ tịch tỉnh tiếp dân đạt dưới 50% quy định, chiếm 71%.

Có 5 chủ tịch tỉnh chỉ tiếp dân 1 ngày/18 tháng, chiếm 0,79%.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND 4 tỉnh, thành: Bình Dương, Đắk Nông, Thừa Thiên – Huế, TP.HCM không tiếp dân ngày nào trong 18 tháng, từ 1.1.2020 đến 30.6.2021.

Ông Vượng cũng cho biết, nhiều địa phương, chủ tịch UBND cấp tỉnh ủy quyền cho phó chủ tịch hoặc chánh thanh tra tỉnh, trưởng ban tiếp công dân tiếp dân thay.

Cụ thể, số ngày chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho phó chủ tịch tiếp dân là 272 ngày, chiếm 23%; số ngày ủy quyền cho cơ quan chuyên môn tiếp dân là 208 ngày, chiếm 18%.

Từ đó, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam kiến nghị Quốc hội, Chính phủ ban hành quy định biện pháp chế tài làm cơ sở xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu do không thực hiện tiếp công dân, không trực tiếp chỉ đạo giải quyết khiếu nại tố cáo; giải quyết khiếu nại tố cáo chậm trễ (quá thời hạn) để xảy ra vụ việc bức xúc, đông người, kéo dài.

Advertisement
Advertisement

Cùng với đó, nghiên cứu xem xét sửa đổi luật Khiếu nại tố cáo, luật Đất đai. Trong đó, tăng thời hạn giải quyết khiếu nại (lần đầu, lần hai) liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư để việc giải quyết khiếu nại đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Mặt trận cũng đề nghị bổ sung chế tài xử lý đối với người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại vi phạm quy trình và thời hạn giải quyết.

Nguồn: Báo Thanh Niên

Advertisement

error: Content is protected !!