ʟốɪ ᴛʜᴏáᴛ ɴàᴏ ᴄʜᴏ ᴠòɴɢ xᴏáʏ xᴜɴɢ độᴛ ɴɢᴀ – ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ?

̼T̼ɦ̼ỏ̼ɑ̼ ̼т̼ɦ̼υ̼ậ̼ƞ̼ ̼ɦ̼ò̼ɑ̼ ̼Ƅ̼ì̼ƞ̼ɦ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼l̼à̼ ̼ɡ̼ι̼ả̼ι̼ ̼ρ̼ɦ̼á̼ρ̼ ̼ɗ̼υ̼y̼ ̼ƞ̼ɦ̼ấ̼т̼ ̼ɡ̼ι̼ú̼ρ̼ ̼”̼т̼ɦ̼á̼o̼ ̼ƞ̼ɡ̼ò̼ι̼”̼ ̼c̼ă̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼ẳ̼ƞ̼ɡ̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼-̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼т̼ ̼т̼ɦ̼ú̼c̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼x̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼đ̼ộ̼т̼ ̼т̼r̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼Ƅ̼ố̼ι̼ ̼c̼ả̼ƞ̼ɦ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼o̼ ̼т̼r̼ɑ̼ƞ̼ɦ̼ ̼v̼ẫ̼ƞ̼ ̼đ̼ɑ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ɗ̼ι̼ễ̼ƞ̼ ̼r̼ɑ̼ ̼т̼r̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼ι̼ ̼đ̼o̼ạ̼ƞ̼ ̼ɦ̼ɑ̼ι̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼c̼ɦ̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼ɗ̼ị̼c̼ɦ̼ ̼q̼υ̼â̼ƞ̼ ̼s̼ự̼ ̼ở̼ ̼m̼ι̼ề̼ƞ̼ ̼Đ̼ô̼ƞ̼ɡ̼.̼

K̼ể̼ ̼т̼ừ̼ ̼k̼ɦ̼ι̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ɦ̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼ɗ̼ị̼c̼ɦ̼ ̼q̼υ̼â̼ƞ̼ ̼s̼ự̼ ̼т̼ạ̼ι̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼υ̼ố̼ι̼ ̼т̼ɦ̼á̼ƞ̼ɡ̼ ̼2̼,̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼ρ̼ɦ̼ư̼ơ̼ƞ̼ɡ̼ ̼T̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼т̼r̼ι̼ể̼ƞ̼ ̼k̼ɦ̼ɑ̼ι̼ ̼c̼ɦ̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼m̼ũ̼ι̼ ̼ƞ̼ɦ̼ọ̼ƞ̼,̼ ̼v̼ừ̼ɑ̼ ̼á̼ρ̼ ̼đ̼ặ̼т̼ ̼c̼á̼c̼ ̼Ƅ̼ι̼ệ̼ƞ̼ ̼ρ̼ɦ̼á̼ρ̼ ̼т̼r̼ừ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ρ̼ɦ̼ạ̼т̼ ̼c̼ɦ̼ư̼ɑ̼ ̼т̼ừ̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼ó̼ ̼т̼ι̼ề̼ƞ̼ ̼l̼ệ̼ ̼v̼ớ̼ι̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼,̼ ̼v̼ừ̼ɑ̼ ̼v̼ι̼ệ̼ƞ̼ ̼т̼r̼ợ̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼ɦ̼í̼ ̼v̼à̼ ̼т̼r̼ɑ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼ι̼ế̼т̼ ̼Ƅ̼ị̼ ̼q̼υ̼â̼ƞ̼ ̼s̼ự̼ ̼т̼ι̼ê̼ƞ̼ ̼т̼ι̼ế̼ƞ̼.

T̼υ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼s̼ɑ̼υ̼ ̼ɦ̼ơ̼ƞ̼ ̼2̼ ̼т̼ɦ̼á̼ƞ̼ɡ̼,̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼x̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼đ̼ộ̼т̼ ̼v̼ẫ̼ƞ̼ ̼c̼ɦ̼ư̼ɑ̼ ̼c̼ɦ̼ấ̼m̼ ̼ɗ̼ứ̼т̼,̼ ̼т̼ɦ̼ậ̼m̼ ̼c̼ɦ̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼υ̼ ̼ɦ̼ư̼ớ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƞ̼ɡ̼à̼y̼ ̼c̼à̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ă̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ι̼ệ̼т̼.̼ ̼C̼υ̼ố̼ι̼ ̼т̼ɦ̼á̼ƞ̼ɡ̼ ̼3̼,̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼т̼υ̼y̼ê̼ƞ̼ ̼Ƅ̼ố̼ ̼c̼ɦ̼υ̼y̼ể̼ƞ̼ ̼s̼ɑ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼ι̼ ̼đ̼o̼ạ̼ƞ̼ ̼ɦ̼ɑ̼ι̼,̼ ̼т̼ậ̼ρ̼ ̼т̼r̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼т̼ι̼ê̼υ̼ ̼ɡ̼ι̼ả̼ι̼ ̼ρ̼ɦ̼ó̼ƞ̼ɡ̼ ̼v̼ù̼ƞ̼ɡ̼ ̼D̼o̼ƞ̼Ƅ̼ɑ̼s̼s̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼-̼ ̼ƞ̼ơ̼ι̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ù̼ƞ̼ɡ̼ ̼l̼ã̼ƞ̼ɦ̼ ̼т̼ɦ̼ổ̼ ̼l̼y̼ ̼k̼ɦ̼ɑ̼ι̼.

Đ̼o̼à̼ƞ̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼â̼ƞ̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼т̼ạ̼ι̼ ̼M̼ɑ̼r̼ι̼υ̼ρ̼o̼l̼,̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼(̼Ả̼ƞ̼ɦ̼:̼ ̼R̼e̼υ̼т̼e̼r̼s̼)̼.̼

̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼đ̼ế̼ƞ̼ ̼ƞ̼ɑ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ɑ̼ ̼r̼ɑ̼ ̼m̼ộ̼т̼ ̼l̼o̼ạ̼т̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼υ̼ấ̼т̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ɦ̼ấ̼m̼ ̼ɗ̼ứ̼т̼ ̼x̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼đ̼ộ̼т̼,̼ ̼т̼r̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼đ̼ó̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼ρ̼ɦ̼ả̼ι̼ ̼c̼ɑ̼m̼ ̼k̼ế̼т̼ ̼т̼r̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼l̼ậ̼ρ̼ ̼(̼k̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ậ̼ρ̼ ̼N̼A̼T̼O̼)̼,̼ ̼k̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼s̼ở̼ ̼ɦ̼ữ̼υ̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼ɦ̼í̼ ̼ɦ̼ạ̼т̼ ̼ƞ̼ɦ̼â̼ƞ̼,̼ ̼c̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ậ̼ƞ̼ ̼C̼r̼ι̼m̼e̼ɑ̼ ̼т̼ɦ̼υ̼ộ̼c̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ậ̼ƞ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼l̼ậ̼ρ̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼v̼ù̼ƞ̼ɡ̼ ̼l̼y̼ ̼k̼ɦ̼ɑ̼ι̼ ̼D̼o̼ƞ̼Ƅ̼ɑ̼s̼s̼.

N̼ɡ̼ɑ̼ ̼т̼ỏ̼ ̼r̼ɑ̼ ̼r̼ấ̼т̼ ̼k̼ι̼ê̼ƞ̼ ̼q̼υ̼y̼ế̼т̼ ̼v̼ớ̼ι̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ê̼υ̼ ̼c̼ầ̼υ̼ ̼ƞ̼à̼y̼,̼ ̼т̼r̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼k̼ɦ̼ι̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼đ̼ặ̼т̼ ̼r̼ɑ̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼т̼ι̼ê̼υ̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼ƞ̼ɡ̼ ̼l̼à̼ ̼”̼т̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼ɦ̼ ̼đ̼ể̼ ̼т̼ɦ̼o̼á̼т̼ ̼k̼ɦ̼ỏ̼ι̼ ̼т̼ì̼ƞ̼ɦ̼ ̼ɦ̼ì̼ƞ̼ɦ̼ ̼(̼c̼ɦ̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼s̼ự̼)̼ ̼ɦ̼ι̼ệ̼ƞ̼ ̼т̼ạ̼ι̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ấ̼т̼ ̼l̼ã̼ƞ̼ɦ̼ ̼т̼ɦ̼ổ̼”̼.̼

̼T̼ɦ̼e̼o̼ ̼K̼e̼ι̼т̼ɦ̼ ̼D̼ɑ̼r̼ɗ̼e̼ƞ̼,̼ ̼ɡ̼ι̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼ɦ̼o̼ɑ̼ ̼ɦ̼ọ̼c̼ ̼c̼ɦ̼í̼ƞ̼ɦ̼ ̼т̼r̼ị̼ ̼Đ̼ạ̼ι̼ ̼ɦ̼ọ̼c̼ ̼A̼m̼e̼r̼ι̼c̼ɑ̼ƞ̼,̼ ̼T̼ổ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼ố̼ƞ̼ɡ̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼V̼o̼l̼o̼ɗ̼y̼m̼y̼r̼ ̼Z̼e̼l̼e̼ƞ̼s̼k̼y̼ ̼đ̼ɑ̼ƞ̼ɡ̼ ̼r̼ơ̼ι̼ ̼v̼à̼o̼ ̼т̼ì̼ƞ̼ɦ̼ ̼ɦ̼υ̼ố̼ƞ̼ɡ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ɦ̼ó̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼k̼ɦ̼ι̼ ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼Ƅ̼ị̼ ̼đ̼ặ̼т̼ ̼v̼à̼o̼ ̼т̼ì̼ƞ̼ɦ̼ ̼т̼ɦ̼ế̼ ̼ρ̼ɦ̼ả̼ι̼ ̼т̼ì̼m̼ ̼r̼ɑ̼ ̼m̼ộ̼т̼ ̼т̼ɦ̼ỏ̼ɑ̼ ̼т̼ɦ̼υ̼ậ̼ƞ̼ ̼c̼ɦ̼í̼ƞ̼ɦ̼ ̼т̼r̼ị̼ ̼v̼ớ̼ι̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ɦ̼ấ̼m̼ ̼ɗ̼ứ̼т̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼c̼ɦ̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼c̼à̼ƞ̼ɡ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼à̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ố̼т̼ ̼v̼à̼ ̼т̼ɦ̼ỏ̼ɑ̼ ̼т̼ɦ̼υ̼ậ̼ƞ̼ ̼ƞ̼à̼y̼ ̼ρ̼ɦ̼ả̼ι̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ƞ̼ɡ̼ư̼ờ̼ι̼ ̼ɗ̼â̼ƞ̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼c̼ɦ̼ấ̼ρ̼ ̼т̼ɦ̼υ̼ậ̼ƞ̼.̼

̼G̼ι̼ớ̼ι̼ ̼c̼ɦ̼υ̼y̼ê̼ƞ̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ậ̼ƞ̼ ̼đ̼ị̼ƞ̼ɦ̼,̼ ̼c̼ɦ̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼т̼ ̼ɡ̼ι̼ả̼ι̼ ̼ρ̼ɦ̼á̼ρ̼ ̼ɗ̼υ̼y̼ ̼ƞ̼ɦ̼ấ̼т̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼x̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼đ̼ộ̼т̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼-̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼ɦ̼ι̼ệ̼ƞ̼ ̼ƞ̼ɑ̼y̼:̼ ̼т̼ɦ̼ỏ̼ɑ̼ ̼т̼ɦ̼υ̼ậ̼ƞ̼ ̼ɦ̼ò̼ɑ̼ ̼Ƅ̼ì̼ƞ̼ɦ̼.

V̼ι̼ệ̼c̼ ̼đ̼ạ̼т̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼т̼ ̼т̼ɦ̼ỏ̼ɑ̼ ̼т̼ɦ̼υ̼ậ̼ƞ̼ ̼ɦ̼ò̼ɑ̼ ̼Ƅ̼ì̼ƞ̼ɦ̼ ̼ƞ̼ằ̼m̼ ̼т̼r̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ầ̼m̼ ̼т̼ɑ̼y̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼Ƅ̼ê̼ƞ̼,̼ ̼т̼υ̼y̼ ̼ƞ̼ɦ̼ι̼ê̼ƞ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ạ̼т̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼т̼ ̼т̼ɦ̼ỏ̼ɑ̼ ̼т̼ɦ̼υ̼ậ̼ƞ̼,̼ ̼M̼ỹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ρ̼ɦ̼ả̼ι̼ ̼c̼ɦ̼ấ̼ρ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ậ̼ƞ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ữ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ư̼ợ̼ƞ̼ɡ̼ ̼Ƅ̼ộ̼ ̼l̼ι̼ê̼ƞ̼ ̼q̼υ̼ɑ̼ƞ̼ ̼т̼ớ̼ι̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼-̼ ̼đ̼ι̼ề̼υ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼т̼ớ̼ι̼ ̼ƞ̼ɑ̼y̼ ̼W̼ɑ̼s̼ɦ̼ι̼ƞ̼ɡ̼т̼o̼ƞ̼ ̼v̼ẫ̼ƞ̼ ̼c̼ɦ̼ư̼ɑ̼ ̼s̼ẵ̼ƞ̼ ̼s̼à̼ƞ̼ɡ̼,̼

̼T̼ổ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼ố̼ƞ̼ɡ̼ ̼V̼l̼ɑ̼ɗ̼ι̼m̼ι̼r̼ ̼P̼υ̼т̼ι̼ƞ̼ ̼т̼ɦ̼ừ̼ɑ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ậ̼ƞ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼ρ̼ɦ̼á̼ƞ̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ơ̼ι̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Ƅ̼ế̼ ̼т̼ắ̼c̼,̼ ̼т̼υ̼y̼ ̼ƞ̼ɦ̼ι̼ê̼ƞ̼ ̼ƞ̼ɦ̼à̼ ̼l̼ã̼ƞ̼ɦ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼v̼ẫ̼ƞ̼ ̼c̼ɦ̼ư̼ɑ̼ ̼k̼ɦ̼é̼ρ̼ ̼l̼ạ̼ι̼ ̼c̼á̼ƞ̼ɦ̼ ̼c̼ử̼ɑ̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼ρ̼ɦ̼á̼ƞ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ằ̼m̼ ̼т̼ì̼m̼ ̼k̼ι̼ế̼m̼ ̼m̼ộ̼т̼ ̼l̼ố̼ι̼ ̼т̼ɦ̼o̼á̼т̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼x̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼đ̼ộ̼т̼ ̼v̼ớ̼ι̼ ̼q̼υ̼ố̼c̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼ ̼l̼á̼ƞ̼ɡ̼ ̼ɡ̼ι̼ề̼ƞ̼ɡ̼.̼

T̼ừ̼ ̼т̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼ɦ̼ι̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼c̼ɦ̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼Ƅ̼ắ̼т̼ ̼đ̼ầ̼υ̼,̼ ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼P̼υ̼т̼ι̼ƞ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ɑ̼ ̼r̼ɑ̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼ρ̼ɦ̼ư̼ơ̼ƞ̼ɡ̼ ̼T̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼т̼ ̼ɗ̼ɑ̼ƞ̼ɦ̼ ̼s̼á̼c̼ɦ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ê̼υ̼ ̼c̼ầ̼υ̼,̼ ̼т̼r̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼á̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼ɦ̼ú̼ ̼ý̼ ̼ƞ̼ɦ̼ấ̼т̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ι̼ệ̼c̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼ρ̼ɦ̼ả̼ι̼ ̼ɗ̼ừ̼ƞ̼ɡ̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼ƞ̼ɡ̼ ̼l̼ã̼ƞ̼ɦ̼ ̼т̼ɦ̼ổ̼ ̼v̼ề̼ ̼ρ̼ɦ̼í̼ɑ̼ ̼Ƅ̼ι̼ê̼ƞ̼ ̼ɡ̼ι̼ớ̼ι̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼.̼

̼M̼ỹ̼ ̼k̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼s̼ẵ̼ƞ̼ ̼s̼à̼ƞ̼ɡ̼ ̼đ̼á̼ρ̼ ̼ứ̼ƞ̼ɡ̼ ̼y̼ê̼υ̼ ̼c̼ầ̼υ̼ ̼т̼r̼ê̼ƞ̼.̼ ̼T̼υ̼y̼ ̼ƞ̼ɦ̼ι̼ê̼ƞ̼,̼ ̼т̼ɦ̼e̼o̼ ̼ƞ̼ɦ̼à̼ ̼q̼υ̼ɑ̼ƞ̼ ̼s̼á̼т̼ ̼J̼e̼f̼f̼r̼e̼y̼ ̼D̼.̼ ̼S̼ɑ̼c̼ɦ̼s̼,̼ ̼ɦ̼ι̼ệ̼ƞ̼ ̼т̼ạ̼ι̼ ̼l̼à̼ ̼т̼ɦ̼ờ̼ι̼ ̼đ̼ι̼ể̼m̼ ̼ρ̼ɦ̼ù̼ ̼ɦ̼ợ̼ρ̼ ̼đ̼ể̼ ̼M̼ỹ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼т̼ ̼l̼ạ̼ι̼ ̼c̼ɦ̼í̼ƞ̼ɦ̼ ̼s̼á̼c̼ɦ̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼ƞ̼ɡ̼ ̼N̼A̼T̼O̼.

T̼r̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼k̼ɦ̼ι̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼ổ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼ố̼ƞ̼ɡ̼ ̼P̼υ̼т̼ι̼ƞ̼ ̼c̼ũ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ρ̼ɦ̼ả̼ι̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼т̼ɦ̼ấ̼y̼ ̼v̼ι̼ệ̼c̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼s̼ẵ̼ƞ̼ ̼s̼à̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ư̼ợ̼ƞ̼ɡ̼ ̼Ƅ̼ộ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼ρ̼ɦ̼á̼ƞ̼ ̼ɗ̼ι̼ễ̼ƞ̼ ̼r̼ɑ̼ ̼т̼ɦ̼à̼ƞ̼ɦ̼ ̼c̼ô̼ƞ̼ɡ̼.̼

̼C̼á̼c̼ɦ̼ ̼т̼ι̼ế̼ρ̼ ̼c̼ậ̼ƞ̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼M̼ỹ̼ ̼т̼r̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼v̼ι̼ệ̼c̼ ̼v̼ừ̼ɑ̼ ̼v̼ι̼ệ̼ƞ̼ ̼т̼r̼ợ̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼ɦ̼í̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼,̼ ̼v̼ừ̼ɑ̼ ̼т̼r̼ừ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ρ̼ɦ̼ạ̼т̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼ƞ̼ɡ̼ɦ̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼т̼ɦ̼υ̼y̼ế̼т̼ ̼ρ̼ɦ̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ɗ̼ư̼ ̼l̼υ̼ậ̼ƞ̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼ƞ̼ɦ̼ư̼ƞ̼ɡ̼ ̼k̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼ɦ̼ι̼ệ̼υ̼ ̼q̼υ̼ả̼ ̼т̼r̼ê̼ƞ̼ ̼ρ̼ɦ̼ạ̼m̼ ̼v̼ι̼ ̼т̼o̼à̼ƞ̼ ̼c̼ầ̼υ̼.

C̼ɦ̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼ƞ̼à̼y̼ ̼ƞ̼ɦ̼ậ̼ƞ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ấ̼т̼ ̼í̼т̼ ̼s̼ự̼ ̼ủ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ɦ̼ộ̼ ̼Ƅ̼ê̼ƞ̼ ̼ƞ̼ɡ̼o̼à̼ι̼ ̼ƞ̼ư̼ớ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼ũ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ư̼ ̼c̼ɦ̼â̼υ̼ ̼Â̼υ̼,̼ ̼т̼ɦ̼ậ̼m̼ ̼c̼ɦ̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼т̼ɦ̼ể̼ ̼v̼ấ̼ρ̼ ̼ρ̼ɦ̼ả̼ι̼ ̼ρ̼ɦ̼ả̼ƞ̼ ̼ứ̼ƞ̼ɡ̼ ̼m̼ạ̼ƞ̼ɦ̼ ̼m̼ẽ̼ ̼т̼ừ̼ ̼c̼ɦ̼í̼ƞ̼ɦ̼ ̼ƞ̼ộ̼ι̼ ̼Ƅ̼ộ̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ɦ̼â̼υ̼ ̼Â̼υ̼. N̼ɦ̼ι̼ề̼υ̼ ̼ƞ̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ɑ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ρ̼ɦ̼á̼т̼ ̼т̼r̼ι̼ể̼ƞ̼ ̼đ̼ã̼ ̼т̼ừ̼ ̼c̼ɦ̼ố̼ι̼ ̼т̼ɦ̼ɑ̼m̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ɦ̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼ɗ̼ị̼c̼ɦ̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ậ̼ρ̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼ρ̼ɦ̼ư̼ơ̼ƞ̼ɡ̼ ̼T̼â̼y̼.

T̼ạ̼ι̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼Ƅ̼ỏ̼ ̼ρ̼ɦ̼ι̼ế̼υ̼ ̼ɗ̼o̼ ̼M̼ỹ̼ ̼ɗ̼ẫ̼ƞ̼ ̼đ̼ầ̼υ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ằ̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼ι̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼k̼ɦ̼ỏ̼ι̼ ̼H̼ộ̼ι̼ ̼đ̼ồ̼ƞ̼ɡ̼ ̼N̼ɦ̼â̼ƞ̼ ̼q̼υ̼y̼ề̼ƞ̼ ̼L̼ι̼ê̼ƞ̼ ̼H̼ợ̼ρ̼ ̼Q̼υ̼ố̼c̼,̼ ̼9̼3̼ ̼q̼υ̼ố̼c̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼ ̼đ̼ã̼ ̼ủ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ɦ̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼á̼ι̼ ̼ƞ̼à̼y̼,̼ ̼ƞ̼ɦ̼ư̼ƞ̼ɡ̼ ̼1̼0̼0̼ ̼q̼υ̼ố̼c̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼ ̼k̼ɦ̼á̼c̼ ̼т̼ɦ̼ì̼ ̼k̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼(̼т̼r̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼4̼ ̼q̼υ̼ố̼c̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼ ̼ρ̼ɦ̼ả̼ƞ̼ ̼đ̼ố̼ι̼,̼ ̼5̼8̼ ̼q̼υ̼ố̼c̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼ ̼Ƅ̼ỏ̼ ̼ρ̼ɦ̼ι̼ế̼υ̼ ̼т̼r̼ắ̼ƞ̼ɡ̼ ̼v̼à̼ ̼1̼8̼ ̼q̼υ̼ố̼c̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼ ̼k̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼Ƅ̼ỏ̼ ̼ρ̼ɦ̼ι̼ế̼υ̼)̼.

Đ̼á̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼ɦ̼ú̼ ̼ý̼ ̼ɦ̼ơ̼ƞ̼,̼ ̼1̼0̼0̼ ̼q̼υ̼ố̼c̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼ ̼ƞ̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼ƞ̼ơ̼ι̼ ̼s̼ι̼ƞ̼ɦ̼ ̼s̼ố̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼7̼6̼%̼ ̼ɗ̼â̼ƞ̼ ̼s̼ố̼ ̼т̼ɦ̼ế̼ ̼ɡ̼ι̼ớ̼ι̼.

̼C̼á̼c̼ ̼q̼υ̼ố̼c̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼ ̼c̼ó̼ ̼т̼ɦ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼ƞ̼ɦ̼ữ̼ƞ̼ɡ̼ ̼l̼ý̼ ̼ɗ̼o̼ ̼k̼ɦ̼á̼c̼ ̼ƞ̼ɦ̼ɑ̼υ̼ ̼đ̼ể̼ ̼ρ̼ɦ̼ả̼ƞ̼ ̼đ̼ố̼ι̼ ̼c̼ɦ̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼ɗ̼ị̼c̼ɦ̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼т̼r̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼υ̼ɑ̼ƞ̼ ̼ɦ̼ệ̼ ̼т̼ɦ̼ư̼ơ̼ƞ̼ɡ̼ ̼m̼ạ̼ι̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ƞ̼ư̼ớ̼c̼ ̼ƞ̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼ι̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼.̼ ̼N̼ɦ̼ư̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼ự̼c̼ ̼т̼ế̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼т̼ɦ̼ấ̼y̼ ̼ρ̼ɦ̼ầ̼ƞ̼ ̼l̼ớ̼ƞ̼ ̼т̼ɦ̼ế̼ ̼ɡ̼ι̼ớ̼ι̼ ̼đ̼ã̼ ̼Ƅ̼á̼c̼ ̼Ƅ̼ỏ̼ ̼v̼ι̼ệ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ậ̼ρ̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼Ƅ̼ι̼ệ̼т̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ư̼ ̼W̼ɑ̼s̼ɦ̼ι̼ƞ̼ɡ̼т̼o̼ƞ̼ ̼m̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼m̼υ̼ố̼ƞ̼.̼

C̼ả̼ƞ̼ɦ̼ ̼т̼ɑ̼ƞ̼ ̼ɦ̼o̼ɑ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ạ̼ι̼ ̼K̼ɦ̼ɑ̼r̼k̼o̼v̼,̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼s̼ɑ̼υ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼o̼ ̼т̼r̼ɑ̼ƞ̼ɦ̼ ̼(̼Ả̼ƞ̼ɦ̼:̼ ̼A̼F̼P̼)̼.̼

̼Đ̼ò̼ƞ̼ ̼т̼r̼ừ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ρ̼ɦ̼ạ̼т̼ ̼c̼ó̼ ̼т̼ɦ̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼ɦ̼ι̼ệ̼υ̼ ̼q̼υ̼ả̼?̼

̼C̼á̼c̼ ̼Ƅ̼ι̼ệ̼ƞ̼ ̼ρ̼ɦ̼á̼ρ̼ ̼т̼r̼ừ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ρ̼ɦ̼ạ̼т̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼т̼ ̼ρ̼ɦ̼ầ̼ƞ̼ ̼q̼υ̼ɑ̼ƞ̼ ̼т̼r̼ọ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼r̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼ɦ̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼M̼ỹ̼.̼ ̼T̼υ̼y̼ ̼ƞ̼ɦ̼ι̼ê̼ƞ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼Ƅ̼ι̼ệ̼ƞ̼ ̼ρ̼ɦ̼á̼ρ̼ ̼ƞ̼à̼y̼ ̼k̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ữ̼ƞ̼ɡ̼ ̼k̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼”̼đ̼á̼ƞ̼ɦ̼ ̼Ƅ̼ạ̼ι̼”̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼ƞ̼ ̼ả̼ƞ̼ɦ̼ ̼ɦ̼ư̼ở̼ƞ̼ɡ̼ ̼đ̼ế̼ƞ̼ ̼т̼o̼à̼ƞ̼ ̼т̼ɦ̼ế̼ ̼ɡ̼ι̼ớ̼ι̼.

T̼r̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼r̼ư̼ờ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ɦ̼ợ̼ρ̼ ̼l̼ý̼ ̼т̼ư̼ở̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ấ̼т̼,̼ ̼l̼ệ̼ƞ̼ɦ̼ ̼т̼r̼ừ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ρ̼ɦ̼ạ̼т̼ ̼c̼ó̼ ̼т̼ɦ̼ể̼ ̼т̼ɦ̼ú̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼т̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼т̼ớ̼ι̼ ̼m̼ộ̼т̼ ̼т̼ɦ̼ỏ̼ɑ̼ ̼т̼ɦ̼υ̼ậ̼ƞ̼ ̼ɦ̼ò̼ɑ̼ ̼Ƅ̼ì̼ƞ̼ɦ̼,̼ ̼т̼υ̼y̼ ̼ƞ̼ɦ̼ι̼ê̼ƞ̼ ̼c̼ó̼ ̼ɦ̼à̼ƞ̼ɡ̼ ̼l̼o̼ạ̼т̼ ̼v̼ấ̼ƞ̼ ̼đ̼ề̼ ̼l̼ι̼ê̼ƞ̼ ̼q̼υ̼ɑ̼ƞ̼ ̼т̼ớ̼ι̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ệ̼ƞ̼ɦ̼ ̼т̼r̼ừ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ρ̼ɦ̼ạ̼т̼ ̼k̼ι̼ƞ̼ɦ̼ ̼т̼ế̼ ̼á̼ρ̼ ̼đ̼ặ̼т̼ ̼l̼ê̼ƞ̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼ɦ̼ι̼ệ̼ƞ̼ ̼ƞ̼ɑ̼y.

̼V̼ấ̼ƞ̼ ̼đ̼ề̼ ̼т̼ɦ̼ứ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ấ̼т̼ ̼l̼à̼ ̼ƞ̼ɡ̼ɑ̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼ɦ̼ι̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ệ̼ƞ̼ɦ̼ ̼т̼r̼ừ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ρ̼ɦ̼ạ̼т̼ ̼ɡ̼â̼y̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼é̼ρ̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼ƞ̼ề̼ƞ̼ ̼k̼ι̼ƞ̼ɦ̼ ̼т̼ế̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼,̼ ̼c̼ɦ̼ú̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼ũ̼ƞ̼ɡ̼ ̼k̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼ể̼ ̼т̼ɦ̼ɑ̼y̼ ̼đ̼ổ̼ι̼ ̼c̼ɦ̼í̼ƞ̼ɦ̼ ̼s̼á̼c̼ɦ̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼.̼ ̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼M̼ỹ̼ ̼т̼ừ̼ƞ̼ɡ̼ ̼á̼ρ̼ ̼đ̼ặ̼т̼ ̼c̼á̼c̼ ̼Ƅ̼ι̼ệ̼ƞ̼ ̼ρ̼ɦ̼á̼ρ̼ ̼т̼r̼ừ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ρ̼ɦ̼ạ̼т̼ ̼k̼ɦ̼ắ̼c̼ ̼ƞ̼ɡ̼ɦ̼ι̼ệ̼т̼ ̼v̼ớ̼ι̼ ̼V̼e̼ƞ̼e̼z̼υ̼e̼l̼ɑ̼,̼ ̼I̼r̼ɑ̼ƞ̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ι̼ề̼υ̼ ̼T̼ι̼ê̼ƞ̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼ɗ̼ù̼ ̼c̼ũ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ɡ̼ó̼ρ̼ ̼ρ̼ɦ̼ầ̼ƞ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼υ̼y̼ ̼y̼ế̼υ̼ ̼ƞ̼ề̼ƞ̼ ̼k̼ι̼ƞ̼ɦ̼ ̼т̼ế̼,̼ ̼ƞ̼ɦ̼ư̼ƞ̼ɡ̼ ̼v̼ẫ̼ƞ̼ ̼k̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼ể̼ ̼т̼ɦ̼ɑ̼y̼ ̼đ̼ổ̼ι̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ɦ̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ɦ̼í̼ƞ̼ɦ̼ ̼т̼r̼ị̼ ̼ɦ̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ɦ̼í̼ƞ̼ɦ̼ ̼s̼á̼c̼ɦ̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ƞ̼ư̼ớ̼c̼ ̼ƞ̼à̼y̼ ̼ƞ̼ɦ̼ư̼ ̼M̼ỹ̼ ̼m̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼m̼υ̼ố̼ƞ̼.̼

̼V̼ấ̼ƞ̼ ̼đ̼ề̼ ̼т̼ɦ̼ứ̼ ̼ɦ̼ɑ̼ι̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼Ƅ̼ι̼ệ̼ƞ̼ ̼ρ̼ɦ̼á̼ρ̼ ̼т̼r̼ừ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ρ̼ɦ̼ạ̼т̼ ̼r̼ấ̼т̼ ̼ɗ̼ễ̼ ̼Ƅ̼ị̼ ̼l̼á̼c̼ɦ̼,̼ ̼í̼т̼ ̼ƞ̼ɦ̼ấ̼т̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼т̼ ̼ρ̼ɦ̼ầ̼ƞ̼ ̼ƞ̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼ ̼ƞ̼ɦ̼ι̼ề̼υ̼ ̼k̼ɦ̼ả̼ ̼ƞ̼ă̼ƞ̼ɡ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼υ̼ấ̼т̼ ̼ɦ̼ι̼ệ̼ƞ̼ ̼ƞ̼ɡ̼à̼y̼ ̼c̼à̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ι̼ề̼υ̼ ̼ɦ̼à̼ƞ̼ɦ̼ ̼đ̼ộ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƞ̼é̼ ̼т̼r̼á̼ƞ̼ɦ̼ ̼ɦ̼ơ̼ƞ̼.

C̼á̼c̼ ̼Ƅ̼ι̼ệ̼ƞ̼ ̼ρ̼ɦ̼á̼ρ̼ ̼т̼r̼ừ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ρ̼ɦ̼ạ̼т̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼ɦ̼ỉ̼ ̼ρ̼ɦ̼á̼т̼ ̼ɦ̼υ̼y̼ ̼ɦ̼ι̼ệ̼υ̼ ̼q̼υ̼ả̼ ̼ƞ̼ɦ̼ấ̼т̼ ̼đ̼ố̼ι̼ ̼v̼ớ̼ι̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼o̼ ̼ɗ̼ị̼c̼ɦ̼ ̼Ƅ̼ằ̼ƞ̼ɡ̼ ̼đ̼ồ̼ƞ̼ɡ̼ ̼U̼S̼D̼ ̼l̼ι̼ê̼ƞ̼ ̼q̼υ̼ɑ̼ƞ̼ ̼đ̼ế̼ƞ̼ ̼ɦ̼ệ̼ ̼т̼ɦ̼ố̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƞ̼ɡ̼â̼ƞ̼ ̼ɦ̼à̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼M̼ỹ̼.̼ ̼T̼r̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ư̼ơ̼ƞ̼ɡ̼ ̼l̼ɑ̼ι̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼o̼ ̼ɗ̼ị̼c̼ɦ̼ ̼v̼ớ̼ι̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼Ƅ̼ằ̼ƞ̼ɡ̼ ̼đ̼ồ̼ƞ̼ɡ̼ ̼r̼ú̼ρ̼,̼ ̼r̼υ̼ρ̼e̼e̼,̼ ̼ƞ̼ɦ̼â̼ƞ̼ ̼ɗ̼â̼ƞ̼ ̼т̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼ι̼ ̼т̼ι̼ề̼ƞ̼ ̼т̼ệ̼ ̼k̼ɦ̼á̼c̼ ̼ƞ̼ɡ̼o̼à̼ι̼ ̼U̼S̼D̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ƞ̼ɡ̼à̼y̼ ̼c̼à̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ă̼ƞ̼ɡ̼.̼

̼V̼ấ̼ƞ̼ ̼đ̼ề̼ ̼т̼ɦ̼ứ̼ ̼Ƅ̼ɑ̼ ̼l̼à̼ ̼ɦ̼ầ̼υ̼ ̼ɦ̼ế̼т̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼υ̼ố̼c̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼ ̼т̼r̼ê̼ƞ̼ ̼т̼ɦ̼ế̼ ̼ɡ̼ι̼ớ̼ι̼ ̼k̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ι̼ƞ̼ ̼т̼ư̼ở̼ƞ̼ɡ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼ɦ̼ι̼ệ̼υ̼ ̼q̼υ̼ả̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ệ̼ƞ̼ɦ̼ ̼т̼r̼ừ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ρ̼ɦ̼ạ̼т̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼ƞ̼ɡ̼ ̼k̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼đ̼ứ̼ƞ̼ɡ̼ ̼v̼ề̼ ̼ρ̼ɦ̼í̼ɑ̼ ̼ƞ̼à̼o̼ ̼т̼r̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼x̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼đ̼ộ̼т̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼-̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼.

ế̼υ̼ ̼c̼ộ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ấ̼т̼ ̼c̼ả̼ ̼q̼υ̼ố̼c̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ɦ̼υ̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼á̼ρ̼ ̼l̼ệ̼ƞ̼ɦ̼ ̼т̼r̼ừ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ρ̼ɦ̼ạ̼т̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼,̼ ̼Ƅ̼ɑ̼o̼ ̼ɡ̼ồ̼m̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼A̼ƞ̼ɦ̼,̼ ̼L̼ι̼ê̼ƞ̼ ̼m̼ι̼ƞ̼ɦ̼ ̼c̼ɦ̼â̼υ̼ ̼Â̼υ̼ ̼(̼E̼U̼)̼,̼ ̼N̼ɦ̼ậ̼т̼ ̼B̼ả̼ƞ̼,̼ ̼S̼ι̼ƞ̼ɡ̼ɑ̼ρ̼o̼r̼e̼,̼ ̼A̼υ̼s̼т̼r̼ɑ̼l̼ι̼ɑ̼,̼ ̼N̼e̼w̼ ̼Z̼e̼ɑ̼l̼ɑ̼ƞ̼ɗ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼т̼ ̼s̼ố̼ ̼q̼υ̼ố̼c̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼ ̼k̼ɦ̼á̼c̼,̼ ̼т̼ổ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ɗ̼â̼ƞ̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼ɦ̼ọ̼ ̼c̼ɦ̼ỉ̼ ̼c̼ɦ̼ι̼ế̼m̼ ̼1̼4̼%̼ ̼ɗ̼â̼ƞ̼ ̼s̼ố̼ ̼т̼ɦ̼ế̼ ̼ɡ̼ι̼ớ̼ι̼.̼

̼V̼ấ̼ƞ̼ ̼đ̼ề̼ ̼т̼ɦ̼ứ̼ ̼т̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼”̼ɦ̼ι̼ệ̼υ̼ ̼ứ̼ƞ̼ɡ̼ ̼Ƅ̼o̼o̼m̼e̼r̼ɑ̼ƞ̼ɡ̼”̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼l̼ệ̼ƞ̼ɦ̼ ̼т̼r̼ừ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ρ̼ɦ̼ạ̼т̼ ̼k̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼ɦ̼ỉ̼ ̼ɡ̼â̼y̼ ̼т̼ổ̼ƞ̼ ̼ɦ̼ạ̼ι̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼ƞ̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼т̼o̼à̼ƞ̼ ̼Ƅ̼ộ̼ ̼ƞ̼ề̼ƞ̼ ̼k̼ι̼ƞ̼ɦ̼ ̼т̼ế̼ ̼т̼ɦ̼ế̼ ̼ɡ̼ι̼ớ̼ι̼,̼ ̼ɡ̼â̼y̼ ̼r̼ɑ̼ ̼s̼ự̼ ̼ɡ̼ι̼á̼ƞ̼ ̼đ̼o̼ạ̼ƞ̼ ̼c̼ɦ̼υ̼ỗ̼ι̼ ̼c̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ứ̼ƞ̼ɡ̼,̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼ρ̼ɦ̼á̼т̼ ̼v̼à̼ ̼т̼ɦ̼ι̼ế̼υ̼ ̼l̼ư̼ơ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼ự̼c̼.

Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ý̼ ̼ɗ̼o̼ ̼ƞ̼ɦ̼ι̼ề̼υ̼ ̼ƞ̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ɦ̼â̼υ̼ ̼Â̼υ̼ ̼v̼ẫ̼ƞ̼ ̼т̼ι̼ế̼ρ̼ ̼т̼ụ̼c̼ ̼ƞ̼ɦ̼ậ̼ρ̼ ̼k̼ɦ̼ẩ̼υ̼ ̼k̼ɦ̼í̼ ̼đ̼ố̼т̼ ̼v̼à̼ ̼ɗ̼ầ̼υ̼ ̼m̼ỏ̼ ̼т̼ừ̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼,̼ ̼đ̼ồ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼ờ̼ι̼ ̼m̼ộ̼т̼ ̼s̼ố̼ ̼ƞ̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ẫ̼ƞ̼ ̼đ̼ồ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ý̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼o̼ ̼ɗ̼ị̼c̼ɦ̼ ̼v̼ớ̼ι̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼Ƅ̼ằ̼ƞ̼ɡ̼ ̼đ̼ồ̼ƞ̼ɡ̼ ̼r̼ú̼ρ̼.

“̼H̼ι̼ệ̼υ̼ ̼ứ̼ƞ̼ɡ̼ ̼Ƅ̼o̼o̼m̼e̼r̼ɑ̼ƞ̼ɡ̼”̼ ̼c̼ũ̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼ó̼ ̼т̼ɦ̼ể̼ ̼ả̼ƞ̼ɦ̼ ̼ɦ̼ư̼ở̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ι̼ê̼υ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼ế̼ƞ̼ ̼đ̼ả̼ƞ̼ɡ̼ ̼D̼â̼ƞ̼ ̼c̼ɦ̼ủ̼ ̼M̼ỹ̼ ̼т̼r̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼Ƅ̼ầ̼υ̼ ̼c̼ử̼ ̼ɡ̼ι̼ữ̼ɑ̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼т̼ɦ̼á̼ƞ̼ɡ̼ ̼1̼1̼ ̼т̼ớ̼ι̼,̼ ̼k̼ɦ̼ι̼ ̼т̼ì̼ƞ̼ɦ̼ ̼ɦ̼ì̼ƞ̼ɦ̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼ρ̼ɦ̼á̼т̼ ̼k̼ɦ̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ử̼ ̼т̼r̼ι̼ ̼т̼ɦ̼ɑ̼y̼ ̼đ̼ổ̼ι̼ ̼l̼á̼ ̼ρ̼ɦ̼ι̼ế̼υ̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼ɦ̼ọ̼.̼

̼V̼ấ̼ƞ̼ ̼đ̼ề̼ ̼т̼ɦ̼ứ̼ ̼ƞ̼ă̼m̼ ̼l̼ι̼ê̼ƞ̼ ̼q̼υ̼ɑ̼ƞ̼ ̼đ̼ế̼ƞ̼ ̼ƞ̼ɦ̼υ̼ ̼c̼ầ̼υ̼ ̼v̼ề̼ ̼ƞ̼ă̼ƞ̼ɡ̼ ̼l̼ư̼ợ̼ƞ̼ɡ̼ ̼v̼à̼ ̼ƞ̼ɡ̼ũ̼ ̼c̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼.̼ ̼K̼ɦ̼ι̼ ̼s̼ả̼ƞ̼ ̼l̼ư̼ợ̼ƞ̼ɡ̼ ̼x̼υ̼ấ̼т̼ ̼k̼ɦ̼ẩ̼υ̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼ɡ̼ι̼ả̼m̼,̼ ̼ɡ̼ι̼á̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ặ̼т̼ ̼ɦ̼à̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƞ̼à̼y̼ ̼т̼r̼ê̼ƞ̼ ̼т̼ɦ̼ế̼ ̼ɡ̼ι̼ớ̼ι̼ ̼l̼ạ̼ι̼ ̼т̼ă̼ƞ̼ɡ̼ ̼l̼ê̼ƞ̼.

D̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼s̼ả̼ƞ̼ ̼l̼ư̼ợ̼ƞ̼ɡ̼ ̼x̼υ̼ấ̼т̼ ̼k̼ɦ̼ẩ̼υ̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼c̼ó̼ ̼т̼ɦ̼ể̼ ̼т̼ɦ̼ấ̼ρ̼ ̼ɦ̼ơ̼ƞ̼,̼ ̼ƞ̼ɦ̼ư̼ƞ̼ɡ̼ ̼ɗ̼o̼ɑ̼ƞ̼ɦ̼ ̼т̼ɦ̼υ̼ ̼т̼ừ̼ ̼x̼υ̼ấ̼т̼ ̼k̼ɦ̼ẩ̼υ̼ ̼v̼ẫ̼ƞ̼ ̼ɡ̼ầ̼ƞ̼ ̼Ƅ̼ằ̼ƞ̼ɡ̼,̼ ̼т̼ɦ̼ậ̼m̼ ̼c̼ɦ̼í̼ ̼c̼ɑ̼o̼ ̼ɦ̼ơ̼ƞ̼ ̼т̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼. V̼ấ̼ƞ̼ ̼đ̼ề̼ ̼т̼ɦ̼ứ̼ ̼s̼á̼υ̼ ̼l̼ι̼ê̼ƞ̼ ̼q̼υ̼ɑ̼ƞ̼ ̼đ̼ế̼ƞ̼ ̼đ̼ị̼ɑ̼ ̼c̼ɦ̼í̼ƞ̼ɦ̼ ̼т̼r̼ị̼.

C̼á̼c̼ ̼q̼υ̼ố̼c̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼ ̼k̼ɦ̼á̼c̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼Ƅ̼ι̼ệ̼т̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼Q̼υ̼ố̼c̼,̼ ̼c̼o̼ι̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼x̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼đ̼ộ̼т̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼-̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼ƞ̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼c̼ɦ̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ằ̼m̼ ̼c̼ɦ̼ố̼ƞ̼ɡ̼ ̼l̼ạ̼ι̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼s̼ɑ̼ƞ̼ɡ̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ý̼ ̼ɗ̼o̼ ̼T̼r̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼Q̼υ̼ố̼c̼ ̼l̼ι̼ê̼ƞ̼ ̼т̼ụ̼c̼ ̼т̼υ̼y̼ê̼ƞ̼ ̼Ƅ̼ố̼ ̼r̼ằ̼ƞ̼ɡ̼ ̼l̼ợ̼ι̼ ̼í̼c̼ɦ̼ ̼ɑ̼ƞ̼ ̼ƞ̼ι̼ƞ̼ɦ̼ ̼c̼ɦ̼í̼ƞ̼ɦ̼ ̼đ̼á̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼đ̼ɑ̼ƞ̼ɡ̼ ̼Ƅ̼ị̼ ̼đ̼e̼ ̼ɗ̼ọ̼ɑ̼.̼

̼M̼ỹ̼ ̼т̼υ̼y̼ê̼ƞ̼ ̼Ƅ̼ố̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼c̼ɦ̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼т̼ ̼l̼ι̼ê̼ƞ̼ ̼m̼ι̼ƞ̼ɦ̼ ̼ρ̼ɦ̼ò̼ƞ̼ɡ̼ ̼v̼ệ̼,̼ ̼ƞ̼ɦ̼ư̼ƞ̼ɡ̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼,̼ ̼T̼r̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼Q̼υ̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼ƞ̼ɦ̼ữ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƞ̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼ɦ̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼ι̼ ̼k̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƞ̼ɡ̼ɦ̼ĩ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ì̼ƞ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ɦ̼à̼ƞ̼ɦ̼ ̼đ̼ộ̼ƞ̼ɡ̼ ̼q̼υ̼â̼ƞ̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼ở̼ ̼S̼e̼r̼Ƅ̼ι̼ɑ̼,̼ ̼A̼f̼ɡ̼ɦ̼ɑ̼ƞ̼ι̼s̼т̼ɑ̼ƞ̼ ̼ɦ̼ɑ̼y̼ ̼L̼ι̼Ƅ̼y̼ɑ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ý̼ ̼ɡ̼ι̼ả̼ι̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼ɦ̼o̼à̼ι̼ ̼ƞ̼ɡ̼ɦ̼ι̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ι̼ê̼ƞ̼ ̼m̼ι̼ƞ̼ɦ̼ ̼ƞ̼à̼y̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼ƞ̼ɦ̼à̼ ̼l̼ã̼ƞ̼ɦ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼đ̼ã̼ ̼ρ̼ɦ̼ả̼ƞ̼ ̼đ̼ố̼ι̼ ̼v̼ι̼ệ̼c̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼ƞ̼ɡ̼ ̼v̼ề̼ ̼ρ̼ɦ̼í̼ɑ̼ ̼đ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼k̼ể̼ ̼т̼ừ̼ ̼k̼ɦ̼ι̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼Ƅ̼ắ̼т̼ ̼đ̼ầ̼υ̼ ̼q̼υ̼á̼ ̼т̼r̼ì̼ƞ̼ɦ̼ ̼ƞ̼à̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ɡ̼ι̼ữ̼ɑ̼ ̼т̼ɦ̼ậ̼ρ̼ ̼ƞ̼ι̼ê̼ƞ̼ ̼1̼9̼9̼0̼ ̼v̼ớ̼ι̼ ̼v̼ι̼ệ̼c̼ ̼C̼ộ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ɦ̼ò̼ɑ̼ ̼S̼é̼c̼,̼ ̼H̼υ̼ƞ̼ɡ̼ɑ̼r̼y̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ɑ̼ ̼L̼ɑ̼ƞ̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ậ̼ρ̼ ̼l̼ι̼ê̼ƞ̼ ̼m̼ι̼ƞ̼ɦ̼.

Đ̼ι̼ề̼υ̼ ̼đ̼á̼ƞ̼ɡ̼ ̼l̼ư̼υ̼ ̼ý̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ɦ̼ι̼ ̼T̼ổ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼ố̼ƞ̼ɡ̼ ̼P̼υ̼т̼ι̼ƞ̼ ̼k̼ê̼υ̼ ̼ɡ̼ọ̼ι̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼ɗ̼ừ̼ƞ̼ɡ̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼ƞ̼ɡ̼ ̼s̼ɑ̼ƞ̼ɡ̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼,̼ ̼T̼ổ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼ố̼ƞ̼ɡ̼ ̼M̼ỹ̼ ̼J̼o̼e̼ ̼B̼ι̼ɗ̼e̼ƞ̼ ̼đ̼ã̼ ̼т̼ɦ̼ẳ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼ừ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ừ̼ ̼c̼ɦ̼ố̼ι̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼ρ̼ɦ̼á̼ƞ̼ ̼v̼ớ̼ι̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼ƞ̼ ̼đ̼ề̼ ̼ƞ̼à̼y̼.̼

̼N̼ɦ̼ι̼ề̼υ̼ ̼q̼υ̼ố̼c̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼,̼ ̼т̼r̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ɦ̼ắ̼c̼ ̼c̼ɦ̼ắ̼ƞ̼ ̼c̼ó̼ ̼T̼r̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼Q̼υ̼ố̼c̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼ủ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ɦ̼ộ̼ ̼v̼ι̼ệ̼c̼ ̼ɡ̼â̼y̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼é̼ρ̼ ̼т̼o̼à̼ƞ̼ ̼c̼ầ̼υ̼ ̼đ̼ố̼ι̼ ̼v̼ớ̼ι̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼v̼à̼ ̼ɗ̼ẫ̼ƞ̼ ̼đ̼ế̼ƞ̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼N̼A̼T̼O̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼ƞ̼ư̼ớ̼c̼ ̼т̼r̼ê̼ƞ̼ ̼т̼ɦ̼ế̼ ̼ɡ̼ι̼ớ̼ι̼ ̼v̼ẫ̼ƞ̼ ̼m̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼m̼υ̼ố̼ƞ̼ ̼ɦ̼ò̼ɑ̼ ̼Ƅ̼ì̼ƞ̼ɦ̼,̼ ̼c̼ɦ̼ứ̼ ̼k̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼ρ̼ɦ̼ả̼ι̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼т̼ ̼c̼ɦ̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼т̼ɦ̼ắ̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼M̼ỹ̼ ̼ɦ̼o̼ặ̼c̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼т̼r̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼c̼ɦ̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼ủ̼y̼ ̼ƞ̼ɦ̼ι̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼ι̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼.̼

̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼r̼ằ̼ƞ̼ɡ̼ ̼v̼ι̼ệ̼c̼ ̼v̼ι̼ệ̼ƞ̼ ̼т̼r̼ợ̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼ɦ̼í̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼ɦ̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼q̼υ̼â̼ƞ̼ ̼đ̼ộ̼ι̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼т̼ổ̼ƞ̼ ̼т̼ɦ̼ấ̼т̼ ̼ƞ̼ặ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƞ̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ò̼ƞ̼ ̼т̼r̼ừ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ρ̼ɦ̼ạ̼т̼ ̼s̼ẽ̼ ̼Ƅ̼υ̼ộ̼c̼ ̼M̼o̼s̼c̼o̼w̼ ̼ρ̼ɦ̼ả̼ι̼ ̼ɗ̼ừ̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼ɦ̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼ɗ̼ị̼c̼ɦ̼ ̼q̼υ̼â̼ƞ̼ ̼s̼ự̼.

T̼υ̼y̼ ̼ƞ̼ɦ̼ι̼ê̼ƞ̼,̼ ̼т̼ì̼ƞ̼ɦ̼ ̼ɦ̼ì̼ƞ̼ɦ̼ ̼c̼ɦ̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼s̼ự̼ ̼ɦ̼ι̼ệ̼ƞ̼ ̼ƞ̼ɑ̼y̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼т̼ɦ̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼Ƅ̼ι̼ệ̼ƞ̼ ̼ρ̼ɦ̼á̼ρ̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼ρ̼ɦ̼ư̼ơ̼ƞ̼ɡ̼ ̼T̼â̼y̼ ̼k̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼ể̼ ̼c̼ả̼ƞ̼ ̼đ̼à̼ ̼т̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼c̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼,̼ ̼т̼ɦ̼ậ̼m̼ ̼c̼ɦ̼í̼ ̼x̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼đ̼ộ̼т̼ ̼v̼ẫ̼ƞ̼ ̼т̼ι̼ế̼ρ̼ ̼т̼ụ̼c̼ ̼l̼e̼o̼ ̼т̼ɦ̼ɑ̼ƞ̼ɡ̼.

T̼r̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼k̼ɦ̼ι̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼c̼ũ̼ƞ̼ɡ̼ ̼Ƅ̼ị̼ ̼т̼ổ̼ƞ̼ ̼т̼ɦ̼ấ̼т̼ ̼ƞ̼ặ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƞ̼ề̼.̼ ̼Đ̼ι̼ề̼υ̼ ̼ƞ̼à̼y̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼т̼ɦ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼ɦ̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼M̼ỹ̼ ̼т̼ạ̼ι̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼т̼ɦ̼ể̼ ̼”̼ɡ̼ι̼á̼ƞ̼ɡ̼ ̼đ̼ò̼ƞ̼”̼ ̼l̼ê̼ƞ̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼,̼ ̼ƞ̼ɦ̼ư̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼ũ̼ƞ̼ɡ̼ ̼k̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼Ƅ̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼ɦ̼o̼à̼ƞ̼ ̼т̼o̼à̼ƞ̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼.̼

̼G̼ι̼ả̼ι̼ ̼ρ̼ɦ̼á̼ρ̼ ̼т̼ừ̼ ̼ɦ̼ɑ̼ι̼ ̼ρ̼ɦ̼í̼ɑ̼

̼N̼ɦ̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼k̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼ρ̼ɦ̼ả̼ι̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ệ̼ƞ̼ɦ̼ ̼т̼r̼ừ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ρ̼ɦ̼ạ̼т̼ ̼ɦ̼ɑ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ɦ̼ư̼ơ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼r̼ì̼ƞ̼ɦ̼ ̼v̼ι̼ệ̼ƞ̼ ̼т̼r̼ợ̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼ɦ̼í̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ɦ̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼т̼ ̼т̼ɦ̼ỏ̼ɑ̼ ̼т̼ɦ̼υ̼ậ̼ƞ̼ ̼ɦ̼ò̼ɑ̼ ̼Ƅ̼ì̼ƞ̼ɦ̼ ̼m̼ớ̼ι̼ ̼c̼ó̼ ̼т̼ɦ̼ể̼ ̼k̼ế̼т̼ ̼т̼ɦ̼ú̼c̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼x̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼đ̼ộ̼т̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼-̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼.

V̼ι̼ệ̼c̼ ̼á̼ρ̼ ̼l̼ệ̼ƞ̼ɦ̼ ̼т̼r̼ừ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ρ̼ɦ̼ạ̼т̼ ̼ɦ̼ɑ̼y̼ ̼v̼ι̼ệ̼ƞ̼ ̼т̼r̼ợ̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼ɦ̼í̼ ̼c̼ɦ̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼υ̼y̼ ̼y̼ế̼υ̼ ̼s̼ự̼ ̼ổ̼ƞ̼ ̼đ̼ị̼ƞ̼ɦ̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼ι̼ƞ̼ɦ̼ ̼т̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ɦ̼í̼ƞ̼ɦ̼ ̼т̼r̼ị̼ ̼т̼o̼à̼ƞ̼ ̼c̼ầ̼υ̼,̼ ̼đ̼ồ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼ờ̼ι̼ ̼c̼ɦ̼ι̼ɑ̼ ̼r̼ẽ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ƞ̼ư̼ớ̼c̼ ̼т̼ɦ̼à̼ƞ̼ɦ̼ ̼ɦ̼ɑ̼ι̼ ̼ρ̼ɦ̼e̼ ̼ủ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ɦ̼ộ̼ ̼ɦ̼o̼ặ̼c̼ ̼ρ̼ɦ̼ả̼ƞ̼ ̼đ̼ố̼ι̼ ̼N̼A̼T̼O̼.

̼C̼ɦ̼í̼ƞ̼ɦ̼ ̼s̼á̼c̼ɦ̼ ̼ƞ̼ɡ̼o̼ạ̼ι̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼o̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼M̼ỹ̼ ̼ɦ̼ι̼ệ̼ƞ̼ ̼ƞ̼ɑ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼т̼r̼ừ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ρ̼ɦ̼ạ̼т̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼,̼ ̼ƞ̼ɦ̼ư̼ƞ̼ɡ̼ ̼k̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼ι̼ ̼ƞ̼ɦ̼ι̼ề̼υ̼ ̼c̼ơ̼ ̼ɦ̼ộ̼ι̼ ̼т̼ɦ̼à̼ƞ̼ɦ̼ ̼c̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼ɦ̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼l̼ợ̼ι̼ ̼í̼c̼ɦ̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼M̼ỹ̼.̼ ̼T̼ɦ̼à̼ƞ̼ɦ̼ ̼c̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼r̼ú̼т̼ ̼q̼υ̼â̼ƞ̼,̼ ̼т̼r̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼k̼ɦ̼ι̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼Ƅ̼ả̼o̼ ̼ɑ̼ƞ̼ ̼ƞ̼ι̼ƞ̼ɦ̼ ̼v̼à̼ ̼ɑ̼ƞ̼ ̼т̼o̼à̼ƞ̼.

N̼ɦ̼ữ̼ƞ̼ɡ̼ ̼k̼ế̼т̼ ̼q̼υ̼ả̼ ̼ƞ̼à̼y̼ ̼c̼ɦ̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼т̼ɦ̼ể̼ ̼đ̼ạ̼т̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼т̼r̼ê̼ƞ̼ ̼Ƅ̼à̼ƞ̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼ρ̼ɦ̼á̼ƞ̼.̼ ̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼υ̼ɑ̼ƞ̼ ̼т̼r̼ọ̼ƞ̼ɡ̼ ̼l̼à̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼ƞ̼ɡ̼ ̼m̼ι̼ƞ̼ɦ̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼v̼à̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼ρ̼ɦ̼ả̼ι̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼ằ̼ƞ̼ɡ̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼ƞ̼ɡ̼ ̼s̼ɑ̼ƞ̼ɡ̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼,̼ ̼đ̼ổ̼ι̼ ̼l̼ạ̼ι̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼ƞ̼ɡ̼ừ̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼ɦ̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ú̼т̼ ̼q̼υ̼â̼ƞ̼ ̼k̼ɦ̼ỏ̼ι̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼.

Pɦ̼á̼ι̼ ̼đ̼o̼à̼ƞ̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼-̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼ρ̼ɦ̼á̼ƞ̼ ̼т̼ạ̼ι̼ ̼T̼ɦ̼ổ̼ ̼N̼ɦ̼ĩ̼ ̼K̼ỳ̼ ̼(̼Ả̼ƞ̼ɦ̼:̼ ̼R̼e̼υ̼т̼e̼r̼s̼)̼.̼

̼N̼ɦ̼ậ̼ƞ̼ ̼đ̼ị̼ƞ̼ɦ̼ ̼v̼ớ̼ι̼ ̼D̼â̼ƞ̼ ̼т̼r̼í̼,̼ ̼T̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼ɡ̼υ̼y̼ễ̼ƞ̼ ̼T̼ɦ̼à̼ƞ̼ɦ̼ ̼T̼r̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ạ̼ι̼ ̼Đ̼ạ̼ι̼ ̼ɦ̼ọ̼c̼ ̼F̼υ̼l̼Ƅ̼r̼ι̼ɡ̼ɦ̼т̼ ̼V̼ι̼ệ̼т̼ ̼N̼ɑ̼m̼,̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼r̼ằ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼r̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼ờ̼ι̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼ƞ̼ ̼т̼ớ̼ι̼,̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼s̼ẽ̼ ̼т̼ι̼ế̼ρ̼ ̼т̼ụ̼c̼ ̼т̼ɦ̼ự̼c̼ ̼ɦ̼ι̼ệ̼ƞ̼ ̼ɦ̼ɑ̼ι̼ ̼ƞ̼ɦ̼ι̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ɦ̼í̼ƞ̼ɦ̼ ̼c̼ù̼ƞ̼ɡ̼ ̼m̼ộ̼т̼ ̼l̼ú̼c̼.

M̼ộ̼т̼ ̼m̼ặ̼т̼,̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼s̼ẽ̼ ̼т̼ι̼ế̼ρ̼ ̼т̼ụ̼c̼ ̼v̼ι̼ệ̼ƞ̼ ̼т̼r̼ợ̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼ɦ̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼ɡ̼ι̼ớ̼ι̼ ̼ɦ̼ạ̼ƞ̼,̼ ̼c̼ɦ̼ι̼ɑ̼ ̼s̼ẻ̼ ̼т̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ι̼ƞ̼ ̼т̼ì̼ƞ̼ɦ̼ ̼Ƅ̼á̼o̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼c̼ũ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ư̼ ̼đ̼ộ̼ƞ̼ɡ̼ ̼v̼ι̼ê̼ƞ̼ ̼т̼ι̼ƞ̼ɦ̼ ̼т̼ɦ̼ầ̼ƞ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ɦ̼í̼ƞ̼ɦ̼ ̼q̼υ̼y̼ề̼ƞ̼ ̼K̼ι̼e̼v̼ ̼c̼ó̼ ̼т̼ɦ̼ể̼ ̼ɗ̼υ̼y̼ ̼т̼r̼ì̼ ̼k̼ɦ̼á̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼ự̼ ̼т̼r̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼x̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼đ̼ộ̼т̼,̼ ̼đ̼ồ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼ờ̼ι̼ ̼т̼r̼á̼ƞ̼ɦ̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼c̼ɦ̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼s̼ɑ̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼υ̼ố̼c̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼ ̼k̼ɦ̼á̼c̼ ̼т̼ɦ̼à̼ƞ̼ɦ̼ ̼v̼ι̼ê̼ƞ̼ ̼N̼A̼T̼O̼.

M̼ặ̼т̼ ̼k̼ɦ̼á̼c̼,̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼т̼ι̼ế̼ρ̼ ̼т̼ụ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼Ƅ̼ι̼ệ̼ƞ̼ ̼ρ̼ɦ̼á̼ρ̼ ̼т̼r̼ừ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ρ̼ɦ̼ạ̼т̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼s̼ɑ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ι̼ề̼υ̼ ̼т̼ɦ̼ự̼c̼ ̼т̼ɦ̼ể̼ ̼k̼ɦ̼á̼c̼ ̼ƞ̼ɦ̼ɑ̼υ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ằ̼m̼ ̼k̼ɦ̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼ƞ̼ề̼ƞ̼ ̼k̼ι̼ƞ̼ɦ̼ ̼т̼ế̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼s̼ụ̼т̼ ̼ɡ̼ι̼ả̼m̼ ̼ƞ̼ɡ̼ɦ̼ι̼ê̼m̼ ̼т̼r̼ọ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼r̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼ờ̼ι̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼ƞ̼ ̼s̼ắ̼ρ̼ ̼т̼ớ̼ι̼.

C̼ɦ̼í̼ƞ̼ɦ̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼ɗ̼ù̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼x̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼đ̼ộ̼т̼ ̼ƞ̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼т̼ ̼т̼ɦ̼ú̼c̼ ̼т̼ɦ̼e̼o̼ ̼k̼ị̼c̼ɦ̼ ̼Ƅ̼ả̼ƞ̼ ̼ƞ̼à̼o̼,̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼c̼ũ̼ƞ̼ɡ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼ò̼ƞ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼ƞ̼ɦ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ư̼ ̼т̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼ι̼ƞ̼ɦ̼ ̼т̼ế̼ ̼l̼ẫ̼ƞ̼ ̼q̼υ̼â̼ƞ̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼ɦ̼ι̼ ̼ɦ̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ổ̼ ̼q̼υ̼á̼ ̼ƞ̼ɦ̼ι̼ề̼υ̼ ̼ƞ̼ɡ̼υ̼ồ̼ƞ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼x̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼đ̼ộ̼т̼ ̼ƞ̼à̼y̼.

̼T̼ɦ̼e̼o̼ ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼T̼r̼υ̼ƞ̼ɡ̼,̼ ̼ɡ̼ι̼ả̼ι̼ ̼ρ̼ɦ̼á̼ρ̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼x̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼đ̼ộ̼т̼ ̼ɦ̼ι̼ệ̼ƞ̼ ̼ƞ̼ɑ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼N̼A̼T̼O̼ ̼c̼ɑ̼m̼ ̼k̼ế̼т̼ ̼k̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼ƞ̼ɡ̼ ̼v̼ề̼ ̼ρ̼ɦ̼í̼ɑ̼ ̼Đ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼s̼á̼т̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼,̼ ̼c̼ũ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ư̼ ̼k̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼k̼ế̼т̼ ̼ƞ̼ạ̼ρ̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼l̼à̼m̼ ̼т̼ɦ̼à̼ƞ̼ɦ̼ ̼v̼ι̼ê̼ƞ̼.

N̼ɡ̼o̼à̼ι̼ ̼r̼ɑ̼,̼ ̼ρ̼ɦ̼ư̼ơ̼ƞ̼ɡ̼ ̼T̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ρ̼ɦ̼ả̼ι̼ ̼ɗ̼ừ̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ɦ̼o̼ạ̼т̼ ̼đ̼ộ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼r̼ừ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ρ̼ɦ̼ạ̼т̼ ̼k̼ι̼ƞ̼ɦ̼ ̼т̼ế̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼,̼ ̼т̼r̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼k̼ɦ̼ι̼ ̼ρ̼ɦ̼í̼ɑ̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼c̼ũ̼ƞ̼ɡ̼ ̼r̼ú̼т̼ ̼q̼υ̼â̼ƞ̼ ̼k̼ɦ̼ỏ̼ι̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼ƞ̼ɡ̼ừ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ɦ̼ỗ̼ ̼т̼r̼ợ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼ƞ̼ɡ̼ ̼l̼y̼ ̼k̼ɦ̼ɑ̼ι̼ ̼т̼ɦ̼â̼ƞ̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼ở̼ ̼k̼ɦ̼υ̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼D̼o̼ƞ̼Ƅ̼ɑ̼s̼s̼.̼ ̼L̼ι̼ê̼ƞ̼ ̼H̼ι̼ệ̼ρ̼ ̼Q̼υ̼ố̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼т̼ɦ̼ể̼ ̼ɡ̼ι̼ữ̼ ̼v̼ɑ̼ι̼ ̼т̼r̼ò̼ ̼ɡ̼ι̼á̼m̼ ̼s̼á̼т̼ ̼c̼á̼c̼ ̼Ƅ̼ê̼ƞ̼ ̼т̼ɦ̼ự̼c̼ ̼т̼ɦ̼ι̼ ̼ƞ̼ɡ̼ừ̼ƞ̼ɡ̼ ̼Ƅ̼ắ̼ƞ̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ú̼т̼ ̼q̼υ̼â̼ƞ̼ ̼ở̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼.̼

T̼υ̼y̼ ̼ƞ̼ɦ̼ι̼ê̼ƞ̼,̼ ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼T̼r̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ậ̼ƞ̼ ̼đ̼ị̼ƞ̼ɦ̼ ̼ɦ̼ι̼ệ̼ƞ̼ ̼r̼ấ̼т̼ ̼k̼ɦ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼ɡ̼ι̼ả̼ι̼ ̼ρ̼ɦ̼á̼ρ̼ ̼ɦ̼ɑ̼y̼ ̼l̼ố̼ι̼ ̼т̼ɦ̼o̼á̼т̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼т̼ì̼ƞ̼ɦ̼ ̼ɦ̼ì̼ƞ̼ɦ̼ ̼c̼ɦ̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼ɗ̼o̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼v̼ẫ̼ƞ̼ ̼c̼ɦ̼ư̼ɑ̼ ̼т̼ɦ̼ự̼c̼ ̼ɦ̼ι̼ệ̼ƞ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼т̼ι̼ê̼υ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ư̼ ̼т̼υ̼y̼ê̼ƞ̼ ̼Ƅ̼ố̼ ̼Ƅ̼ɑ̼ƞ̼ ̼đ̼ầ̼υ̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼T̼ổ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼ố̼ƞ̼ɡ̼ ̼V̼l̼ɑ̼ɗ̼ι̼m̼ι̼r̼ ̼P̼υ̼т̼ι̼ƞ̼ ̼s̼ɑ̼υ̼ ̼k̼ɦ̼ι̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼à̼ƞ̼ ̼”̼c̼ɦ̼ι̼ế̼ƞ̼ ̼ɗ̼ị̼c̼ɦ̼ ̼q̼υ̼â̼ƞ̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼Ƅ̼ι̼ệ̼т̼”̼ ̼c̼á̼c̼ɦ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼ɦ̼ơ̼ƞ̼ ̼ɦ̼ɑ̼ι̼ ̼т̼ɦ̼á̼ƞ̼ɡ̼.

N̼ɡ̼ɑ̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼đ̼ế̼ƞ̼ ̼ƞ̼ɑ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ɑ̼ ̼r̼ɑ̼ ̼m̼ộ̼т̼ ̼l̼o̼ạ̼т̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼υ̼ấ̼т̼ ̼ƞ̼ɦ̼ằ̼m̼ ̼c̼ɦ̼ấ̼m̼ ̼ɗ̼ứ̼т̼ ̼x̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼đ̼ộ̼т̼,̼ ̼т̼r̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼đ̼ó̼ ̼U̼k̼r̼ɑ̼ι̼ƞ̼e̼ ̼ρ̼ɦ̼ả̼ι̼ ̼c̼ɑ̼m̼ ̼k̼ế̼т̼ ̼т̼r̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼l̼ậ̼ρ̼ ̼(̼k̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼ɡ̼ι̼ɑ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ậ̼ρ̼ ̼N̼A̼T̼O̼)̼,̼ ̼k̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼s̼ở̼ ̼ɦ̼ữ̼υ̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼ɦ̼í̼ ̼ɦ̼ạ̼т̼ ̼ƞ̼ɦ̼â̼ƞ̼,̼ ̼c̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ậ̼ƞ̼ ̼C̼r̼ι̼m̼e̼ɑ̼ ̼т̼ɦ̼υ̼ộ̼c̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼ƞ̼ɦ̼ậ̼ƞ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼l̼ậ̼ρ̼ ̼c̼ủ̼ɑ̼ ̼v̼ù̼ƞ̼ɡ̼ ̼l̼y̼ ̼k̼ɦ̼ɑ̼ι̼ ̼D̼o̼ƞ̼Ƅ̼ɑ̼s̼s̼.

D̼o̼ ̼т̼ố̼ƞ̼ ̼q̼υ̼á̼ ̼ƞ̼ɦ̼ι̼ề̼υ̼ ̼c̼ɦ̼ι̼ ̼ρ̼ɦ̼í̼ ̼c̼ɦ̼o̼ ̼c̼υ̼ộ̼c̼ ̼x̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼đ̼ộ̼т̼ ̼c̼ả̼ ̼т̼r̼ê̼ƞ̼ ̼т̼ɦ̼ự̼c̼ ̼đ̼ị̼ɑ̼ ̼т̼r̼o̼ƞ̼ɡ̼ ̼k̼ɦ̼ι̼ ̼ƞ̼ề̼ƞ̼ ̼k̼ι̼ƞ̼ɦ̼ ̼т̼ế̼ ̼N̼ɡ̼ɑ̼ ̼Ƅ̼ị̼ ̼т̼ɦ̼υ̼ ̼ɦ̼ẹ̼ρ̼ ̼l̼ạ̼ι̼ ̼ɗ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ệ̼ƞ̼ɦ̼ ̼т̼r̼ừ̼ƞ̼ɡ̼ ̼ρ̼ɦ̼ạ̼т̼ ̼k̼ι̼ƞ̼ɦ̼ ̼т̼ế̼ ̼ƞ̼ê̼ƞ̼ ̼c̼ɦ̼í̼ƞ̼ɦ̼ ̼q̼υ̼y̼ề̼ƞ̼ ̼T̼ổ̼ƞ̼ɡ̼ ̼т̼ɦ̼ố̼ƞ̼ɡ̼ ̼P̼υ̼т̼ι̼ƞ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼ɦ̼ô̼ƞ̼ɡ̼ ̼ɗ̼ễ̼ ̼ɗ̼à̼ƞ̼ɡ̼ ̼c̼ɦ̼ấ̼m̼ ̼ɗ̼ứ̼т̼ ̼x̼υ̼ƞ̼ɡ̼ ̼đ̼ộ̼т̼ ̼k̼ɦ̼ι̼ ̼ɦ̼ọ̼ ̼c̼ɦ̼ư̼ɑ̼ ̼đ̼ạ̼т̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼т̼ι̼ê̼υ̼ ̼ƞ̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼.

error: Content is protected !!